Welkom bij Meijer Zorgbeheer
   
PUBLICATIES
 

Gepubliceerd in De Koerier (maart 2008)

ZORG BIJ LEVEN EN DAARNA

Zaakwaarneming

Uit diverse ontvangen reacties op de uitzending van Omroep Menterwolde over het thema “Zorg bij leven en daarna” is ons gebleken dat veel mensen, waaronder veel senioren, hun (financiële) zaken niet goed geregeld hebben of niet goed weten hoe ze die zaken kunnen regelen.

Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan alleenstaanden zonder naaste familieleden, personen die hun kinderen elders hebben wonen of waarbij de familieverhoudingen niet optimaal zijn, personen die geestelijk minder worden en daardoor zaken laten verwaarlozen.

Regelmatig maken wij mee dat de enveloppen met bankafschriften en te betalen nota’s al maanden niet meer zijn geopend. Vaak bevinden zich daartussen ook al aanmaningen of enveloppen van incassobureaus.

Een en ander kan tot nadelige financiële gevolgen leiden!

Daarom schakelen steeds meer mensen een zaakwaarnemer in, die de (financiële) belangen van hen waarneemt en behartigt en daarbij als onafhankelijk persoon zaken kan regelen.

Ook voor overlijdenszaken kan men een zaakwaarnemer inschakelen.

 Heeft u uw zaken wel goed geregeld?

H.J.H. Meijer/MEIJER ZORGBEHEER 
Begeleiding bij financiële- en overlijdenszaken

OVERZICHT ARCHIEF
 
HOOFDPAGINA