Welkom bij Meijer Zorgbeheer
   
PUBLICATIES
ARCHIEF

ZORG BIJ LEVEN EN DAARNA (22)
(gepubliceerd in De Koerier 22 april 2009)

Veel voorkomende begrippen:

Op veler verzoek geef ik hieronder korte aandachtspunten bij
diverse in mijn columns gebruikte begrippen.

Bewind: Bedoeld voor personen die door geestelijke of
lichamelijke beperkingen niet in staat zijn om hun financiële
belangen zelf goed te behartigen (beschermingsbewind).

Erfenis: Wat een overledene nalaat (nalatenschap). Pas op voor eventuele schulden!

Executeur: Verantwoordelijk voor de afwikkeling en verdeling van de erfenis overeenkomstig de wens van de overledene. Hij/zij kan ook de uitvaart regelen en begeleiden.

Mentor: Iemand die op het persoonlijke vlak voor een ander kan zorgen en beslissingen nemen.

Overlijdenszaken: Overlijdenszaken zijn vaak niet (goed) geregeld. Regel ze daarom tijdig bij leven.

Schenkings- en successierecht: Wanneer u een schenking of erfenis ontvangt bent u daarover mogelijk belasting verschuldigd.

Testament: Akte waarin iemand zijn erfenis en bijbehorende zaken regelt (uiterste wil).

Verhuizen: Laat u vooraf goed informeren omtrent de nieuwe woonbestemming en de begeleiding bij aan- of verkoop.

Volmacht: Een schriftelijke verklaring waarbij iemand een ander de bevoegdheid geeft bepaalde handelingen uit te voeren. Kies wel de juiste vertrouwenspersoon.

Zaakwaarnemer: De belangen van iemand waarnemen en behartigen, omdat hij of zij daarbij liever door een onafhankelijke deskundige geholpen wil worden.

H.J.H. Meijer/MEIJER ZORGBEHEER  
Begeleiding bij financiële- en overlijdenszaken

HOOFDPAGINA