Welkom bij Meijer Zorgbeheer
   
PUBLICATIES
ARCHIEF

ZORG BIJ LEVEN EN DAARNA (24)
(gepubliceerd in De Koerier juni 2009)

Bescherm Uw vermogen!

Een ongehuwde mevrouw Katrien had na het overlijden van haar twee zusters nog wel neven en nichten, maar die zag ze vrijwel nooit. Ze voelde zich vaak eenzaam en dat gevoel verergerde toen ze meer hulpbehoevend werd en ook haar financiële zaken niet meer zo goed kon regelen. Haar huishoudelijke hulp deed boodschappen en haalde ook wel eens geld voor haar op bij de bank.

Een buurman had al vaak tegen Katrien gezegd, dat hij ook wel verstand had van financiële zaken en over veel vrije tijd beschikte, maar eigenlijk wilde Katrien zijn hulp niet, echter toen zijn buurvrouw hulpbehoevender werd deed hij ongevraagd toch allerlei klusjes voor haar en vaak op momenten dat de huishoudelijke hulp niet aanwezig was.

Katrien werd onbewust steeds meer afhankelijk van haar buurman en gaf uit onmacht steeds meer zaken uit handen. Ook haar financiële zaken kwamen onder zijn beheer en hij was zo sociaal voelend om ook regelmatig huishoudgeld voor haar op te halen met de pinpas, want “dan hoefde de huishoudelijke hulp dat niet meer te doen, want ik heb toch tijd genoeg”, zei hij.

Katrien gaf hem later ook een volmacht van de bankrekeningen en dan zou hij er ook voor zorgen dat zij later in een sierlijk graf begraven kon worden. De huishoudelijke hulp had al meerdere keren bij Katrien haar wantrouwen jegens de buurman geuit, maar Katrien vond hem wel aardig en behulpzaam…..

Toen Katrien door een hersenbloeding werd getroffen en blijvend opgenomen moest
worden in een verpleeghuis werden wij benaderd om als zaakwaarnemer te gaan fungeren.
Na inventarisatie van de financiële zaken moesten wij constateren dat de sociaal voelende buurman in de laatste twee jaren ongeveer € 30.000,00 van de bankrekeningen had opgenomen voor eigen gebruik en er bijna geen geld meer was, dus ook niet voor het door haar graag gewild sierlijk grafmonument!

Conclusie?
Geef niet zomaar een volmacht aan een derde, maar laat u eerst vooraf goed
informeren wat de gevolgen kunnen zijn. Als onafhankelijk persoon maken wij het helaas
steeds vaker mee dat er misbuik van een volmacht wordt gemaakt.

H.J.H. Meijer/MEIJER ZORGBEHEER  
Begeleiding bij financiële- en overlijdenszaken

HOOFDPAGINA