Welkom bij Meijer Zorgbeheer
   
PUBLICATIES
ARCHIEF

ZORG BIJ LEVEN EN DAARNA (23)
(gepubliceerd in De Koerier mei 2009)

Zaakwaarnemer of Bewind?

Wat is een zaakwaarnemer? vragen mensen zich vaak af.
Een zaakwaarnemer is iemand die de belangen van een andere persoon waarneemt en behartigt, omdat hij of zij daarbij liever door een onafhankelijke deskundige geholpen wil worden of misschien daartoe niet geheel zelf in staat is.Regelmatig blijkt dat veel mensen, waaronder ook senioren, hun zaken niet goed geregeld hebben of niet goed weten hoe ze die zaken moeten regelen.De vele wijzigingen in het financieel verkeer maakt hen daarbij erg onrustig. Het komt soms voor dat de enveloppen met bankafschriften en te betalen nota's al maanden niet meer zijn geopend. Een en ander kan leiden tot nadelige financiële gevolgen. Een zaakwaarnemer wordt door de betrokkene zelfgekozen; hij kan ook overlijdenszaken regelen. Indien de betrokkene door zijn geestelijke situatie de zaakwaarnemer niet meer kan machtigen om voor hem of haar zaken te regelen dan heb je een probleem, want dan is de persoon niet meer beschikkingsbevoegd en zal hij of zij onder bewind moeten worden gesteld en dat is toch een hele ingreep in iemands leven.

Wat is bewind?
Onderbewindstelling van goederen (dat zijn zaken en gelden) is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand niet meer in staat zijn om hun financiële belangen goed te behartigen. De bewindvoerder beschermt de onderbewindgestelde voor verkeerde beslissingen en om  misbruik van de situatie tegen te gaan (daarom noemt men het beschermingsbewind).
Een bewindvoerder wordt benoemd door de Kantonrechter.

Uit de toenemende verzoeken die ons bereiken blijkt dat steeds meer mensen een zaakwaarnemer of beschermingsbewindvoerder nodig hebben.

Conclusie? Regel uw zaken op het moment dat u zelf nog beslissingen kunt nemen!

H.J.H. Meijer/MEIJER ZORGBEHEER  
Begeleiding bij financiële- en overlijdenszaken

HOOFDPAGINA