Welkom bij Meijer Zorgbeheer
   
 
OVERZICHT ARCHIEF

Gepubliceerd in De Koerier 28-10-2009

Waarom een testament?

Regelmatig wordt ons door echtparen of de langstlevende de vraag gesteld “waarom moet ik eigenlijk een testament maken”?

Voor 2003 gold het oude erfrecht. Hierin erfde de langstlevende echtgenoot samen met de kinderen een kindsdeel. De kinderen konden hun erfdeel (portie) opeisen, waardoor de overblijvende echtgenoot financieel in de problemen kon komen en de zwaar verdiende spaarcentjes moest aanspreken of soms zelfs het ouderlijk huis moest worden verkocht. Daarom maakten veel paren een zogenaamd testament op langstlevende.

Vanaf 1 januari 2003 is het Nederlands erfrecht gewijzigd en krijgt de langstlevende echtgenoot automatisch de gehele erfenis en kan ongestoord verder leven; dat noemt men de wettelijke verdeling. De kinderen krijgen hun erfdeel niet in handen en moeten in principe wachten totdat de langstlevende ook is overleden. Hun erfdeel wordt omgerekend in een geldbedrag en zij krijgen een rentedragende geldvordering op de langstlevende echtgenoot.
In principe zou je dus door die wettelijke verdeling geen testament hoeven maken, maar toch kunnen er redenen zijn om wel een testament te maken, bijvoorbeeld:

ingeval van stiefkinderen, indien men een kind wil onterven, indien men wil regelen dat de erfenis van de eigen kinderen blijft, bepaalde bezittingen aan iemand wil vermaken, een executeur wil benoemen (deze regelt de uitvaart en wikkelt de  erfenis af).
Let op: de oude langstlevend testamenten kunnen ondanks het nieuwe erfrecht nog wel rechtskracht hebben; uw notaris kan u hierover ook nader informeren!
Voor ongehuwden of echtparen zonder kinderen is het ook uitermate belangrijk om een testament te maken en een executeur te benoemen.

Conclusie: Regel uw zaken bij leven, zodat u nog zelf uw beslissingen kunt nemen.

HOOFDPAGINA
 
 
 
 
 
 
 
  H.J.H. Meijer/MEIJER ZORGBEHEER  
Executeur (testamentair)- Adviseur overlijdenszaken