Welkom bij Meijer Zorgbeheer
   
 
OVERZICHT ARCHIEF

Gepubliceerd in De Koerier 24-02-2010

Toeslagen juist berekend?

In Nederland ontvangen miljoenen personen zorg-, huur- en/of kinder(opvang) toeslagen. De Belastingdienst verstrekt aan de meesten van hen een maandelijks voorschot, op basis van een schatting van het toetsingsinkomen.
Indien de hoogte van dat geschatte inkomen bij de nacontrole door de fiscus niet klopt, dan worden reeds uitbetaalde toeslagen achteraf gecorrigeerd en verrekend met de belastingplichtige. U kunt dit vergelijken met de wijze waarop uw jaarafrekening energie wordt berekend.
Uit een recent onderzoek blijkt dat de hoogte van het voorschot regelmatig niet klopt (over 2008 bleek ongeveer de helft onjuist berekend!).
Achteraf terugbetalen kan tot vervelende financiele gevolgen leiden van het huishoudbudget en duizenden mensen zijn daardoor in het afgelopen jaar in de problemen geraakt.

Advies:  Kijk kritisch naar uw geschat toetsingsinkomen en laat eventueel uw voorschotbedrag van de toeslagen door de Belastingdienst tijdig aanpassen
HOOFDPAGINA
 
 
 
 
 
 
 
 

Ivette Rolf-Meijer

Financieel adviseur bij MEIJER ZORGBEHEER