Welkom bij Meijer Zorgbeheer
   
 
OVERZICHT ARCHIEF

Gepubliceerd in De Koerier

VOLMACHT EN VERTROUWEN

Wat is een volmacht?

Een verklaring van iemand, dat hij een ander de bevoegdheid geeft (bepaalde) handelingen voor hem uit te voeren.

Wanneer geef je volmacht?

Het kan zijn dat u, op het moment dat uw handtekening gewenst is, daartoe niet in de gelegenheid bent. Bijvoorbeeld vanwege ziekte of afwezigheid. Of gewoon omdat u het beter uitkomt. Ook wanneer uw lichamelijke of geestelijke toestand minder wordt kan het geven van een volmacht belangrijk zijn.

Ben ik dan geen baas meer over mijn eigen zaken?

Gelukkig wel! U bent en blijft uw eigen baas. Ook kunt u een volmacht weer intrekken.

Inhoud van de volmacht?

U kunt een volmacht geven voor bepaalde zaken, maar er kan ook een algemene volmacht worden afgegeven, dus zonder beperkingen.

Wanneer de volmacht gebruiken?

Een volmacht heeft meestal meteen gevolg.

Dat is ook vaak de bedoeling, maar het is ook mogelijk dat de volmacht pas gebruikt mag worden vanaf het moment dat een medisch deskundige verklaart dat u niet meer zelf uw belangen kunt behartigen.

Volmacht en vertrouwen?

Uiteraard moet men de gevolmachtigde wel volkomen kunnen vertrouwen. Helaas hebben wij meerdere keren meegemaakt dat er misbruik van een volmacht werd gemaakt. Daarom worden wij als onafhankelijk persoon steeds vaker benaderd om de belangen van de volmachtgever te behartigen.

Conclusie?

Een volmacht kan praktisch zijn, maar kies wel de juiste persoon en laat u vooraf goed informeren.

H.J.H. Meijer/MEIJER ZORGBEHEER 
Begeleiding bij financiële- en overlijdenszaken

HOOFDPAGINA